Tríptic de l’esdeveniment

(installation)
2015
Exposició: Diàlegs amb la Roser
Espaidos - Sala Muncunill - Terrassa


Tres elements que parlen de l’art, de la poesia, del jo intern, dels altres, del temps, de l’immaterial i de les cartografies íntimes.
El quart és un vídeo (41º 38’ 14.78” N 2º 00’ 25.03” E) , que ens situa en el context on va tenir lloc un diàleg compartit amb la Roser López, durant un trajecte que no tenia cap destinació. Parla de l’acció i del procés com elements de valor en l’experiència creativa i vol ser el testimoni que les ubicacions són mutants i les deambulacions són necessàries per reconèixer que sempre estem al mateix lloc
Tres elementos que hablan del arte, de la poesía, del yo interno, de los otros, del tiempo, de lo inmaterial y de las cartografías íntimas.
El cuarto es un vídeo (41º 38 '14.78 "N 2º 00' 25.03" E), que nos sitúa en el contexto donde tuvo lugar un diálogo compartido con Roser López, durante un trayecto que no tenía ningún destino. Habla de la acción y del proceso como elementos de valor en la experiencia creativa y quiere ser el testigo que las ubicaciones son mutantes y las deambulaciones son necesarias para reconocer que siempre estamos en el mismo sitio
Three elements that speak of art, poetry, internal self, others, time, immaterial and intimate cartography.
The fourth is a video (41º 38 '14.78 "N 2º 00' 25.03" E), which places us in the context where a shared dialogue with Roser López took place during a journey that had no destination. Discusses the action and the process as elements of value in the creative experience and wants to be the witness that the locations are mutants and the ambulances are necessary to recognize that we are always in the same place