Leave your message after the tone.

(Solo)
2000
Galleri Konstepidemin. Göteborg. SueciaConjunt d’instal·lacions que reflexionen sobre la representació de la realitat, l’anàlisi de  procés pictòric com a mètode d’aproximació i el registre de l’experiència com un cicle continu i necessari.
Set of installations that reflect on the representation of reality, the analysis of the pictorial process as a method of approximation and caption of the experience as a continuous and necessary cycle.
Conjunto de instalaciones que reflexionan sobre la representación de la realidad, el análisis de proceso pictórico como método de aproximación y el registro de la experiencia como un ciclo continuo necesario.