Soliloqui (negre sobre blanc)
Tinta sobre pedra 
tinta sobre piedra
ink over rock
Topomemòria
paper washi sobre taula
papel washi sobre mesa
washi paper over table
Entre el SER i el RES
tela i guix
lienzo y yeso
chalk and canvas


        

 
    

Soliloquis (blanc sobre negre)  
25 pissarres
25 pizarras
25 Blackboard