Translatio

Instal.lació multimèdia  
2022
Festival internacional de fotografia EMOTIVA
Església de Sant Miquel / Seu d’Ègara - Terrassa

︎  Clic video
        
En aquest l’edifici funerari on es significa litúrgicament el traspàs entre el corporal i l’immaterial i el trànsit entre la vida i la mort, podem dir que s’entra per la porta i en surts per la llum de la finestra. El trànsit entre la porta i la finestra ha donat peu a aquesta proposta artística, que utilitza la finestra com a metàfora del llindar entre l’interior i l’extern i entre el visible i l’ocult. És l’ull per on visualment interactuem amb la realitat de fora mentre que la llum que entra revela la realitat interior. Dos espais connectats: la nau central i la cripta, i un element, la finestra, que amb la seva presència figurada i simbòlica, vol propiciar reflexions essencials sobre el ser, aparença i la nostra relació amb la realitat.
Translatio (o Traslatio) és una paraula llatina amb diferents accepcions: trasllat, translació, transferència, traducció... Aquesta ambivalència de “traslladar i traduir” ens acosta al nostra actitud davant de la realitat durant el viatge en la vida: cerquem la nostra identitat i les coordenades en un mon ignot. Fem periples multidireccionals d’aproximació de dalt a baix, de dins a fora, del latent a l’aparent... Intentem traduir el què veiem, entendre i orientar-nos. Naveguem per espais de transferència, opcions, direccions i interseccions constants. Aquest recorregut de consciència és un trajecte de circumval·lació al jo per intentar trobar sentit a coses que possiblement no estan al nostre abast. 
Però Translatio no està solament enfocada en ser transeünts corporals, sinó que es fixa en el deambular entre la realitat revelada en indicis i la ressonància espiritual que ens provoca. Són àmbits amb llindars imprecisos que ens empenyen a la necessitat de veure més enllà de l’aparença i de la mirada epidèrmica. Translatio especula poèticament entre el visible i l’invisible. Situa l’espai per la creença entre el mon percebut i el intuït. Presenta la paradoxa entre la necessitat de saber i la incapacitat d’entendre un tot que no podem copsar. Translatiodescontextualitza per suggerir un recorregut, metaforitza per provocar associacions, fa de l’entreveure un estat d’incertesa, presenta la paraula per estendre significats, revela coses i espais amb la llum i fa present el so en forma de una nota cíclica, per entrar en vibració conjunta i l’harmònica amb l’espai.
CLICK  TO GO VIDEO