One touch rec: the cycle

(video)
2002 

Aquest vídeo forma part de la instal·lació  “Leave your message after the tone” La pissarra, l’empremta, el guix i la pols metaforitzen conceptes com l’experiència, el coneixement i el sacrifici com els elements que articulen el procés creatiu.© Gabriel Verderi, 2019. All Rights Reserved