Mirades en exili

Fotografia        

 
    
© Gabriel Verderi, 2019. Tots els drets reservats